CSA - SERVIS

Naše služby

Krtkovanie

Krtkovanie

Možnosť čistenia kanalizácie a potrubí veľmi malých priemerov.

Čistenie kanalizácie

Čistenie kanalizácie

Tlakové čistenie kanalizácie pomocou vysokotlakového vodného čerpadla.

TV monitoring

TV monitoring

Zmonitorovanie a záznam stavu kanalizácie inšpekčnou kamerou.

Trasovanie

Trasovanie

Určenie trasy kanalizácie pomocou špeciálneho prístroja na trasovanie.

Krtkovanie – ELEKTROMECHANICKÉ ČISTENIE

• čistenie kanalizácie priemer (40 – 160 mm)
• čistenie domových a bytových odpadov
• čistenie pisoárov a WC odtokov
• čistenie kuchynských drezov, umývadiel
• čistenie strešných a dažďových zvodov
• čistenie upchatých stúpačiek
• čistenie kanalizácie a potrubí veľmi malých priemerov s 90 ° kolenami
• nehrozí žiadne riziko vyplavenia splaškov kanalizácie
• k dispozícii máme rôzne nadstavce, hroty a frézové hlavice

Vysokotlakové čistenie kanalizácie

K tlakovému čisteniu kanalizácie máme k dispozícii dve vysokotlakové čističky. Jedna je na prívese, ktorej výhodou je dostať sa na užšie miesta, napr. do výrobných hál, kde nie je možný vjazd vozidlom. Je schopná vyčistiť potrubie do DN 200 a vyvinúť regulovateľný tlak vody až do výšky 150 barov pri prietoku 30 litrov/min. Na hydraulický bubon je pripojená tlaková 50 m hadica ukončená meniteľnými tryskami. Druhá je vmontovaná do vozidla a je schopná vyčistiť potrubie do DN 300. Dokáže vyvinúť regulovateľný tlak vody až do výšky 150 barov pri prietoku 55 litrov/min. Na hydraulický bubon je pripojená tlaková 60 m hadica ukončená meniteľnými tryskami.

Výhody tlakového čistenia kanalizácie:
• čistenie kanalizácie priemer (75 – 300 mm)
• možnosť čistenia kanalizácie z vonkajšej kontrolnej šachty bez vstupu do domu
• veľká čistiaca sila po celom priemere potrubia
• minimálne riziko poškodenia potrubia

TV monitoring

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie máme k dispozícii tri kamerové systémy, pomocou ktorých dokážeme zmapovať kanalizácie priemeru potrubia od 40 mm až do 300 mm, s možnosťou nahrania záznamu na USB nosič.

Najčastejšie požiadavky k tv monitoringu kanalizácie:
• zistenie príčiny upchatia kanalizácie
• opakované upchávanie kanalizácie
• monitoring súčasného stavu kanalizácie
• zápach v objekte
• prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
• preberanie kanalizácie po výstavbe
• kontrola kanalizácie po vykonanej oprave
• zisťovanie spádu kanalizácie
• zistenie možných trhlín na potrubí

Trasovanie

Špeciálnym prístrojom na trasovanie kanalizácie vieme vyhľadať a presne určiť trasu kanalizácie, miesto a jej hĺbku. Rovnako dokážeme lokalizovať kolená kanalizácie, revíznych šácht a ďalšie prvky na kanalizácii. Presnou lokalizáciou poruchy Vás odbremeníme od starostí a nákladov na výkopové práce a tým Vám ušetríme nemalé finančné prostriedky.

Kontaktujte nás